COUNSELING GEEFT INZICHT IN JEZELF EN HELPT JE BIJ LEVENSVRAGEN

De existentiële benadering focust zich op het omgaan met levensvragen. Het heeft zijn wortels in de humanistische therapie, Carl Rogers is een spilfiguur binnen deze psychologische stroming.


Reflectie, focusing, herstellen van zelfbeeld en identiteit, herstel van de relatie met anderen en emotieregulering vormen steeds het uitgangspunt.    


Het gaat hierbij om de betekenis die mensen geven aan hun verhaal. Waarbij een diepgaand inzicht in eigen gedachten, gevoelens en gedrag ontstaat. Men leert de eigen complexe werkelijkheid veel beter te begrijpen en weer om te buigen naar gezond en effectief gedrag.   


Counselen is bij uitstek de methode die dit proces goed faciliteert. Door empathisch luisteren, door onvoorwaardelijke acceptatie van gevoelens en gedachten, door het creëren van een veilige omgeving, ontwikkelt dit de durf om het eigen verhaal ook daadwerkelijk te vertellen.


Bureau Werkelijk kijkt bij het counselen naar psychosociale klachten zoals: stress, somberheid, sociale angst. onzekerheid, verlies en burn-out.