Website Builder

GELUK ERVAAR JE IN JOUW RELATIES ALS JE BEREID BENT
NAAR DE ANDER TE LUISTEREN

Relaties in leven en werk

Relaties zijn belangrijk bij het ervaren van gelukkig zijn. Het liefst leef je in harmonie met je partner, je familie en vrienden. Maar ook in je werk. Je wilt graag waardering ontvangen én kunnen geven. Helaas gaat dat niet altijd vanzelf. Want je voelt je soms machteloos omdat je bang bent voor negatieve reacties van anderen of je voelt je gekwetst in een relatie.

Tijdens dergelijke stressvolle situaties zijn we geneigd te reageren vanuit oude aangeleerde patronen. Dat levert enkel meer eenzaamheid, pijn en onbegrip op. 


Sociale vaardigheden

Mensen met sociale angst zijn bang voor een negatieve beoordeling of kritiek. Je voelt je bij voorbaat minderwaardig, je durft niet voor jezelf op te komen. Je stelt geen grenzen, maar trekt je terug. Vermijdingsgedrag waarover later een vervelend gevoel ontstaat, maakt niet gelukkig.


Tijdens een individueel traject leer jij sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en zelfwaardering herstellen. Je krijgt daarmee grip op belemmerende patronen, je leert jouw gevoelens te bewaken en uit te spreken, de focus ligt ook op communicatie en durven doen. 


Bij partnergesprekken ligt de nadruk op herstel van vertrouwen en op het opnieuw leren hechten aan elkaar. Daarbij gaat het om bewustwording van ieders behoeften en het leren uiten daarvan. Teleurstelling, boosheid, afhankelijkheid of sleur zorgen voor een negatief interactiepatroon. Tijdens de gesprekken proberen we dit patroon te ontrafelen, waardoor er weer ruimte voor begrip en intimiteit kan ontstaan.


Bij werkgerelateerde of persoonlijke conflicten kun je zowel individueel als samen terecht. De nadruk ligt op verhelderen van de oorzaak van het probleem. We verhelderen de wederzijdse beleving, kijken naar de trigger die de onderlinge weerstand veroorzaakt, we leggen andere accenten op luisteren en vragen stellen, communicatieve vaardigheden.Vergoedingen Alleen bij individuele begeleiding kan er een beroep worden gedaan op vergoeding via de ziektekostenverzekeraar. 

Een psychosociaal counselingstraject wordt door de meeste ziektekostenverzekeraars gedeeltelijk vergoed als je aanvullend verzekerd bent.