ALS JE HET AANWEZIGE TALENT GOED INZET, HAAL JE HET BESTE VAN IEDEREEN NAAR BOVEN EN SNIJDT HET MES AAN TWEE KANTEN.

Talentmanagement binnen een organisatie hoort gericht te zijn op persoonlijk, team- en organisatieniveau. Een waarderende benadering hierbij maakt het mogelijk dat mensen zich meer betrokken voelen en het zelfsturend vermogen wordt vergroot.


Hoe kun je als organisatie een werkklimaat creëren waarin mensen zich gewaardeerd en betrokken voelen? Hoe geef je talent de ruimte zich te ontwikkelen en contact te leggen binnen en buiten de eigen organisatie? Hier kan Bureau Werkelijk een ondersteunende rol spelen. Door het in beeld brengen van talent ontstaat een heldere wisselwerking met de doelstelling van de organisatie.


Interactie tussen mensen, daar ligt de kracht tot ontwikkeling. Een gesprek tussen een manager en medewerker over diens talenten is van grote waarde, omdat in het gesprek niet alleen een assessment plaatsvindt, maar ook een onderzoek over het werk en waarom bepaalde kwaliteiten daarin wel of niet belangrijk zijn.

TRAINING PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT IN
ORGANISATIES EN OPLEIDINGEN


Waarvoor is het nodig en hoe gaat dat?


Organisaties, scholen en opleidingen zijn altijd in beweging en dat hoort ook zo. Wat gisteren nog vanzelfsprekend leek om te doen, is een dag later niet meer zo relevant. Denk aan de robotisering, de flexibilisering en het nieuwe werken. Oude vertrouwde structuren verdwijnen nu eenmaal. Veranderingen zijn niet tegen te houden. Door een training persoonlijke effectiviteit merk je hoe je hierop kunt aansluiten. Door een innerlijke balans te vinden tussen jezelf, je collega’s en de doelstellingen van de organisatie.

Hoe lukt het om te blijven schakelen? Wat heb je daarvoor nodig? Zijn onze hersenen zo elastisch dat ze steeds weer salto’s kunnen maken? Flexibilisering van onze hersenen zou je het kunnen noemen. Hoe voorkomen we een burn-out? Hoe blijven we duidelijk over onze bedoelingen? Hoe zorgen we voor persoonlijk lef én houden we samen plezier in wat we doen? Daar besteden we tijdens deze training veel aandacht aan.


Goed werk vraagt om een goede samenwerking tussen organisatie en medewerkers. Het blijft bij uitstek mensenwerk wanneer het om flexibilisering van onze hersenen gaat, terwijl we onze persoonlijkheid juist altijd moeten behouden. Kan dat? Ja, dat kan! Bewustwording en ontwikkeling van zelfmanagement. Je leert het tijdens deze training van jezelf en van elkaar en hoe je dit voortaan zelf kunt blijven toepassen. En met veel plezier!


De volgende stappen zijn onderdeel van deze training en zorgen voor verfrissing in je hoofd, hart en werk. Hoe?


 • Door te onderkennen waar jij goed in bent en hoe je dat in je team en organisatie het beste kunt laten zien.
 • Door je bewust te worden van je waarden en drijfveren.
 • Door je overtuigingen eens onder de loep te nemen.
 • Door inventiviteit en initiatief te ontplooien, jezelf laten gelden.
 • Door de ik-grens van jezelf en van de ander te leren herkennen.
 • Door op positieve wijze maar ook heel beslist nee te leren zeggen.
 • Door een sterke punten analyse (SOAR) te maken.
 • Door effectief te communiceren en te onderhandelen. We starten iedere training met een mindfulness-oefening.
 • De positieve psychologie en Covey vormen een belangrijke leidraad tijdens deze training.


Het programma bestaat uit 8 dagdelen, maar kan natuurlijk naar wens worden aangepast.MEER INFORMATIE/AANMELDEN

DAG 1: ONE SIZE DOES NOT FIT ALL


We passen niet allemaal in dezelfde trui of broek. Dat hoeft ook niet. Je mag gelukkig aantrekken waar jij je lekker bij voelt. Niemand die daar gek van opkijkt. Dat geldt precies zo voor het goed kunnen functioneren in een organisatie. Ruimte krijgen om je eigen talent en creativiteit te doen laten gelden is precies zo welkom. 

Hoe leren nu we werkelijk van elkaar? 


Leren begint met luisteren. Ieder heeft zijn eigen werkelijkheid, koester dit. Hier ligt de sleutel tot inzicht in individueel talent en de wijze waarop men hier vervolgens effectief mee omgaat. Dit betekent dat je eigen talent en dat van de ander leert herkennen. Zo word je een motivator voor jezelf, je collega’s en je organisatie. Je weet je talent te vertalen naar competenties die werken binnen de context waarin jij functioneert. Ogenschijnlijk hebben we dikwijls hetzelfde talent, maar toch passen we die op heel authentieke wijze toe. Luisteren naar het verhaal daarachter maakt het verschil tussen GAP-gericht of talentgericht organiseren. 


Doelen 

 • Je leert je talenten goed te benutten binnen de context waarin jij werkt.
 • Je leert energie te houden en energieverlies te voorkomen.
 • Je leert je mogelijkheden en grenzen kennen.
 • Je hebt een aandeel in het stimuleren van de ontwikkeling van je collega’s.
 • Je leert je talent te vertalen naar functionele competenties. 
 • Je kunt elkaar heldere feedback geven vanuit een waarderende houding wat weer ten goede komt aan de organisatie.


Onderzoek wijst uit dat een positief klimaat leidt tot meer inzet en creativiteit en het ziekteverzuim daalt. DAG 2: STRENGTH-BASED DEVELOPMENT


We passen niet in een hokje, we zijn geen kleurtje of de uitkomst van een test, vragenlijst of grafiek. We zijn allemaal anders. We hebben ogenschijnlijk wel dezelfde talenten, maar toch passen we die op een eigen, authentieke wijze toe. Dat bepaalt ook het verschil tussen GAP-gericht en talentgericht beleid. Door waarderend te benaderen, raakt men flexibel in het omgaan met veranderingen. Dit is dan geen momentopname voor een bepaald probleem, maar een duurzame verworvenheid. De omslag naar het waarderend benaderen kost misschien wat meer tijd, maar zal uiteindelijk ook meer opleveren. Als directie, HR-afdeling of afdelingsleiding kan men met deze training op den duur zelfstandig de omslag binnen de organisatie realiseren. 


Doel = Commitment

Hoe presteren we als organisatie het beste? Hoe halen we daarbij het beste in elkaar naar boven? Hoe worden veranderingsprocessen binnen de organisatie gedragen? En hoe deel je dat zo effectief mogelijk? 

Tijdens deze training worden vijf stappen gevolgd en gekoppeld aan de principes van het waarderend organiseren:

Verwoorden > Verdiepen > Verbeelden > Vormgeven > Verwezenlijken


Deze methode kan ingezet worden bij:

- Organisatie-, team- en individuele doelen

- Het organiseren van de stijl van leidinggeven

- Besluitvorming

- Missie, visie en waarden

- Beleidsplannen/jaarplannen

- Processen & Taakomschrijving

- Klantrelaties en procedures MEER INFORMATIE/AANMELDEN

TRAININGEN, LEZING OF LES


Bureau Werkelijk geeft trainingen, cursussen en lezingen voor groepen. Op locatie of bij Bureau Werkelijk zelf.

Informeer naar de mogelijkheden.


Thema's:
• Persoonlijke Effectiviteit
• Werken met je Ik-grens  
• Verandermanagement in organisaties
• en onderwerpen in overleg